We help the world growing since 1983

Hiển thị danh dự

Tập đoàn Sanhe Electric hiện nay là một doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành, đó là kết quả nỗ lực của toàn thể nhân viên và là nguồn động viên to lớn của chúng tôi.
Sanhe sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn để trở thành một đối tác xuất sắc.

Hình 10

Nhà cung cấp tốt nhất (Panasonic)

Hình 10

Nhà cung cấp tốt nhất (Vạn lý trường thành)

Hình 10

Nhà cung cấp tốt nhất (TCL)

Hình 10

Nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn (Skyworth)

Hình 10

Chứng chỉ SQCI(SAMSUNG)

Hình 10

Chứng chỉ SQCI(SAMSUNG)

Hình 10

Nhà cung cấp tốt nhất (Nhật Bản Panasonic)

Hình 10

Chất lượng vàng(SAMSUNG)